MÅLGRUPP: Personer inskrivna på AF med funktionsnedsättning eller annan svårighet att komma in på arbetsmarknaden

MERVÄRDEN: Lugn och trygghet, engagerat stöd, arbetslivskunskap, personlig utveckling, delaktighet, aktivitet, gemenskap och sammanhang, språkträning, rehabilitering, empowerment, entreprenörskap, nätverk

UTFÖRARE: Arbetsintegrerande sociala företag, 46 st upphandlade av AF

OMFATTNING: Antal idéburna org.er: 46 företag upphandlade av Arbetsförmedlingen för 2022-2023 (varav de flesta är ASF och övriga är “sociala företag” enligt skrivning om reserverade upphandlingar i LOU). Antal deltagare: Totalt 250-300 deltagare.

KÄLLOR: Upphandlingsdokument och lista över leverantörer för Arbetsintegrerande övningsplatser, Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingens återrapportering 2018 Upphandling som främjar socialt företagande, sociala innovationer och alternativa lösningar.

AKTÖRER: Ladda ner