MÅLGRUPP: Den som har svårt att få och/eller behålla ett arbete

MERVÄRDEN: Inkludering och delaktighet, engagerat stöd, personlig utveckling, gemenskap och sammanhang, samhällskunskap och demokrati, stöd till självständighet, språkträning, rehabilitering, entreprenörskap, hjälp till självhjälp, egenmakt.

UTFÖRARE: Arbetsintegrerande sociala företag, cirka 400 st

OMFATTNING: Antal idéburna org.er: Ca 400 företag (uppskattning utifrån tillgängliga nationella och regionala kartläggningar 2018-2020). Antal deltagare: 8000 deltagare och anställda (uppskattning utifrån tillgängliga nationella och regionala kartläggningar 2018-2020)

KÄLLOR: www.verksamt.se; www.asfidalarna.se; www.finsamgavleborg.se; Sammanställning enkät om sociala företag Region Örebro län, okt 2020; Slutrapport nationellt program för ASF, Tillväxtverket, mars 2019; Sociala företag i Sverige, Tillväxtverket, feb 2021