MÅLGRUPP: Inskriven vid AF som har arbetat tidigare och är beredd att ta nytt jobb direkt

MERVÄRDEN: Ekonomisk trygghet, solidaritet

UTFÖRARE: Arbetslöshetskassor, 26 st

OMFATTNING: Antal idéburna org.er: 26 a-kassor. Offentliga pengar: 24 369 miljoner kr 2020. Antal deltagare: 124 000 personer hade arbetslöshetsersättning på hel- eller deltid 2020. A-kassorna hade 3 925 000 medlemmar i januari 2021.

KÄLLOR: www.arbetsformedlingen.se; Prop. 2021/22:1 Utgiftsområde 14;

AKTÖRER: Ladda ner