MÅLGRUPP: Personer som blivit eller riskerar att bli korttidspermitterade eller arbetslösa under pandemin

MERVÄRDEN: Stimulera kompetensutveckling, personligt stöd, studie- och arbetsorientering, entreprenörskap

UTFÖRARE: Studieförbund, 10 st

OMFATTNING: Antal idéburna org.er: 10(ev. 11). Antal deltagare: 3900 (2020)

KÄLLOR: Folkbildningens betydelse för samhället 2020, Folkbildningsrådet 2021; www.folkbildningsradet.se

AKTÖRER: Ladda ner