MÅLGRUPP: Långtidsarbetslösa, långt från arbetsmarknaden, ej etablerade på svensk arbetsmarknad

MERVÄRDEN: Matchning för arbete/studier, inkludering och delaktighet, engagerat stöd, personlig utveckling, gemenskap och sammanhang, samhällskunskap, demokratierfarenhet, stöd till självständighet, språkträning, rehabilitering, egenmakt

UTFÖRARE: ASF, Studieförbund, folkhögskolor, idrottsföreningar, socialt inriktade organisationer, funktionshinderorganisationer, m.fl.

OMFATTNING: Offentliga pengar: 541 miljoner kr 2019 (motsvarar 5,75 procent av totalt 9 406 miljoner kr som Arbetsförmedlingen betalade ut till leverantörer och arbetsgivare 2019).

KÄLLOR: Det civila samhället 2019 – satelliträkenskaper, SCB; Arbetsförmedlingens återrappporterinng 2019, ekonomiskt utfall, december 2019; Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Arbetsförmedlingen; Arbetsförmedlingens årsredovisning 2019