MÅLGRUPP: Arbetssökande

MERVÄRDEN: Gemenskap och sammanhang, inkludering och delaktighet, engagerat stöd, personlig utveckling.

UTFÖRARE: Stiftelser, ideella föreningar och AB (svb): 14 universitet/högskolor

OMFATTNING: Antal idéburna org.er: 14 universitet och högskolor. Offentliga pengar: 226 miljoner kr i statsbidrag 2019.

KÄLLOR: www.studera.nu; respektive skolas hemsida

AKTÖRER: Ladda ner