MÅLGRUPP: Nyanlända utrikes födda som omfattas av AF:s etableringsuppdrag, främst personer med kort utbildning, behov av validering eller vidare studier

MERVÄRDEN: Studie- och arbetsorientering, samhällsinformation, språkträning, sammanhang och gemenskap, delaktighet och engagemang, personligt stöd, demokratisk värdegrund

UTFÖRARE: Rörelsedrivna folkhögskolor, 113 st

OMFATTNING: Antal idéburna org.er: 50 idéburna (2020). Antal deltagare: 1700 deltagare (2020)

RESULTAT: Av dem som gått etablerings­kurs någon gång under perioden 2014 till 2020 har drygt 16 procent studerat vidare på antingen folk­högskolans allmänna kurs eller Komvux, och cirka 73 procent inom sfi. Av kvinnorna har drygt 25 procent, och av männen 57 procent, förvärvsarbetat inom tre år efter avslutad kurs.

KÄLLOR: www.folkbildningsradet.se; Folkbildningens betydelse för samhället 2020, Folkbildningsrådet 2021; Tabell över folkhögkolor med arbetsmarknadsuppdrag, huvudmannatyp, kurser och deltagare

AKTÖRER: Ladda ner