MÅLGRUPP: Arbetssökande

MERVÄRDEN: Engagerat stöd, personlig utveckling, inkludering och delaktighet, gemenskap och sammanhang, demokratisk värdegrund

UTFÖRARE: Stiftelser, föreningar, folkhögskolor, studieförbund: 27 anordnare

OMFATTNING: Antal idéburna org.er: 27 idéburna anordnare (av totalt 41 anordnare 2020). Offentliga pengar: Uppgift saknas (Totalt utbetalt statsbidrag 2019: 136,9 miljoner kronor). Antal deltagare: Uppgift saknas (Totalt 1 764 utbetalda årsplatser 2019. 5 200 studerande fanns på utbldningarna under hela eller del av 2020.)

RESULTAT: Slutförandegraden var 80 procent 2020.

KÄLLOR: www.myh.se, www.konstkulturutbildning.se

AKTÖRER: Ladda ner