MÅLGRUPP: Personer i behov av välfärdens hjälp.

MERVÄRDEN: Steg mot självständighet och egenförsörjning, genom insatser inom Person/hushåll, Kartläggning och utredning, Sysselsättning, Medicinsk och social rehabilitering, Andra förberedande insatser, Arbetsträning och praktik, Stöd i arbete.

UTFÖRANDE: Civilsamhälleorganisationer

FINANSIERING: Finansiering från kommun, Arbetsförmedlingen, region, Försäkringskassan, delvis genom samordningsförbund.

OMFATTNING: 36 insatser med 16 utförare (221006), av totalt ca 1400 insatser i 66 kommuner (fördelade på 9 län) som är medlemmar i katalogen.

KÄLLOR: insatskatalogen.se

AKTÖRER: Ladda ner