MÅLGRUPP: Personer i behov av välfärdens hjälp.

MERVÄRDEN: Steg mot självständighet och egenförsörjning, genom insatser inom Utbildning, Andra förberedande insatser.

UTFÖRANDE: Folkhögskolor

FINANSIERING: Finansiering från kommun, region, stat, Arbetsförmedlingen, studieavgifter.

OMFATTNING: 36 insatser med 16 utförare (221006), av totalt ca 1400 insatser i 66 kommuner (fördelade på 9 län) som är medlemmar i katalogen.

KÄLLOR: insatskatalogen.se

AKTÖRER: Ladda ner