MÅLGRUPP: Personer i behov av välfärdens hjälp.

MERVÄRDEN: Steg mot självständighet och egenförsörjning, genom insatser inom Kartläggning och utredning, Sysselsättning, Medicinsk och social rehabilitering, Arbetsträning och praktik, Stöd i arbete.

UTFÖRANDE: Sociala företag

FINANSIERING: Finansiering från kommun, Arbetsförmedlingen, region, Försäkringskassan, delvis genom samordningsförbund.

OMFATTNING: 76 insatser med 64 utförare (220930), av totalt ca 1400 insatser i 66 kommuner (fördelade på 9 län) som är medlemmar i katalogen.

KÄLLOR: insatskatalogen.se

AKTÖRER: Ladda ner