MÅLGRUPP: Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

MERVÄRDEN: Jobb anpassat efter personens förutsättningar – för utveckling, möjlighet till jobb eller långvarigt stöd. Gemenskap, delaktighet, stöd till självständighet, personlig utveckling, demokrati erfarenhet, entreprenörskap

UTFÖRARE: Arbetsgivare inom idéburen sektor (det finns över 99 000 verksamheter med ekonomisk aktivitet)

OMFATTNING: Antal idéburna org.er: Uppgift saknas (I civilsamhället 2019 totalt 99 021 organisationer (med ekonomisk aktivitet) och 199 280 förvärvsarbetande personer). Offentliga pengar: 1 788 mkr (motsvarar 15% av totalt 11 726 mkr som utbetalades från anslaget 2019). Antal deltagare: 10 409 personer (15% av 68 263 personer (genomsnitt per månad) som var anställda med lönebidrag 2019.)

KÄLLOR: Det civila samhället 2019 – satelliträkenskaper, SCB. Arbetsmarknadspolitiska program 2020, Arbetsförmedlingens återrapportering 2021.