MÅLGRUPP: Personer långt från arbetsmarknaden, nyanlända, unga 15-24 år.

MERVÄRDEN: Inkludering och delaktighet, engagerat stöd, personlig utveckling, gemenskap och sammanhang, samhällskunskap och demokrati, stöd till självständighet, språkträning, rehabilitering, empowerment, entreprenörskap, nätverk

UTFÖRARE: Idéburen sektor, 70 organisationer

OMFATTNING: Antal idéburna org.er: 70 organisationer med tillsammans 102 projekt. Offentliga pengar: De 176 idéburna projekten (samtliga programområden) har fått 1,4 miljarder kr i stöd från ESF, 384 mkr i offentlig medfinansiering och 331 mkr i privat medfinansiering.

KÄLLOR: Svenska ESF-rådets diarium; www.esf.se;

AKTÖRER: Ladda ner