MÅLGRUPP: Barn och ungdomar upp till 25 år, funktionsnedsatta, äldre över 65 år

MERVÄRDEN: Inkludering och delaktighet, engagerat stöd, personlig utveckling, gemenskap och sammanhang, livskvalitet, meningsfull fritid, personlig utveckling, stöd till självständighet, språkträning, empowerment, entreprenörskap, nätverk, kontakter med förenings- och näringsliv

UTFÖRANDE: Organisationer inom idéburen sektor, 80 st

OMFATTNING: Antal idéburna org.er: 80 organisationer med tillsammans 108 projekt. Offentliga pengar: 188 mkr totalt i projektbidrag.

KÄLLOR:
www.arvsfonden.se; Projektlistor inom de aktuella ämnesområdena ur Arvsfondens diarium

AKTÖRER: Ladda ner