MÅLGRUPP: Anställda och arbetslösa

MERVÄRDEN: Stimulera kompetensutveckling, minska risken för arbetslöshet, stärkt koppling mellan utbildning och arbetsliv, personlig utveckling, entreprenörskap, utveckling av demokrati i arbetslivet

UTFÖRARE: Idéburen sektor, 47 organisationer

OMFATTNING: Antal idéburna org.er: 47 organisationer med tillsammans 67 projekt. Offentliga pengar: De 176 idéburna projekten (samtliga programområden) har fått 1,4 miljarder kr i stöd från ESF, 384 mkr i offentlig medfinansiering och 331 mkr i privat medfinansiering.

KÄLLOR: Svenska ESF-rådets diarium; www.esf.se;

AKTÖRER: Ladda ner