MÅLGRUPP: Arbetslösa unga

MERVÄRDEN: Inkludering och delaktighet, engagerat stöd för etablering i arbetsliv eller studier, personlig utveckling, gemenskap och sammanhang, livskvalitet, personlig utveckling, stöd till självständighet, språkträning, empowerment, entreprenörskap, nätverk, kontakter med förenings- och näringsliv

UTFÖRARE: Idéburen sektor, fyra organisationer

OMFATTNING: Antal idéburna org.er: 4 organisationer med tillsammans 5 projekt. Offentliga pengar: De 176 idéburna projekten (samtliga programområden) har fått 1,4 miljarder kr i stöd från ESF, 384 mkr i offentlig medfinansiering och 331 mkr i privat medfinansiering.

KÄLLOR: Svenska ESF-rådets diarium; www.esf.se;

AKTÖRER: Ladda ner