MÅLGRUPP: Arbetssökande utan gymnasieexamen och grundläggande behörighet till högskola

MERVÄRDE: Engagerat stöd, personlig utveckling, gemenskap och sammanhang, samhällskunskap och demokrati.

UTFÖRARE: Rörelsedrivna folkhögskolor, 113 st

OMFATTNING: Antal idéburna org.er: 65 idéburna (2020). Antal deltagare: 4 100 (2020).

RESULTAT: Av deltagarna 2019 i åldrararna 16-24 år hade 28 procent gått vidare till folkhögskola i december 2020. Motsvarande andel bland dem som var 25 år eller äldre var 19 procent. 15 procent av deltagarna 2019 fick arbete efter avslutad kurs. (Gäller samtliga folkhögskolor.)

KÄLLOR: Folkbildningens betydelse för samhället 2020, Folkbildningsrådet 2021; Tabell över folkhögkolor med arbetsmarknadsuppdrag, huvudmannatyp, kurser och deltagare

AKTÖRER: Ladda ner