MÅLGRUPP: Arbetssökande

MERVÄRDEN: Inkludering och delaktighet, engagerat stöd, gemenskap och sammanhang.

UTFÖRARE: Folkhögskolor och studieförbund, 14 anordnare

OMFATTNING: Antal idéburna org.er: 9 anordnare av pågående kontakttolkutbildning 2020. 4 anordnare av pågående teckenspråks- och dövblindtolkutbildning 2020 (folkhögskolor). 1 anordnare av skrivtolkutbildning. Offentliga pengar: Utbetalt statsbidrag: kontakttolkutbildning 29,6 miljoner kronor (2019). Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning samt skrivtolkutbildning: 13,3 miljoner kronor (2020). Antal deltagare: Antalet deltagare som påbörjade tolkutbildningarna 2020 var 407 på kontakttolkutbildning, 46 på teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning samt 17 på skrivtolkutbildningen.

RESULTAT: 39 procent av de som påbörjade kontakttolkutbildningen 2020 slutförde den med godkänt resultat. (Ytterligare 50 fick utbildningsbevis genom validering.) Motsvarande andel för teckenspråks- och dövblindtolkutbildningen var 24 procent (2020) och för skrivtolkutbildningen 74 procent (2018–2020).

KÄLLOR: www.myh.se

AKTÖRER: Ladda ner