MÅLGRUPP: Utrikesfödda kvinnor

MERVÄRDEN: Vägledning till studier, personligt stöd, samhällsinformation, språkträning, sammanhang och gemenskap, delaktighet och engagemang, inkludering, kontakter med förenings- och näringsliv

UTFÖRARE: Studieförbund, 10 st

OMFATTNING: Antal idéburna org.er: 10 studieförbund. Offentliga pengar: 30 miljoner kr 2020. Antal deltagare: 7 034 i 147 kommuner (2020)

RESULTAT: Syftet uppfylls endast delvis eftersom målgruppen står så pass långt ifrån studier och arbetsmarknad, men verksamheten bidrar till att motverka utanförskap och stärka deltagarnas självständighet.

KÄLLOR: Regleringsbrev 2020 för anslagen 14:1-14:4 inom utgiftsområde 17; Folkbildningens betydelse för samhället 2020, Folkbildningsrådet 2021

AKTÖRER: Ladda ner