MÅLGRUPP: Arbetssökande

MERVÄRDEN: Personlig utveckling, tydligare yrkesroll, engagerat stöd, nätverk

UTFÖRARE: Stiftelser, föreningar, folkhögskolor, studieförbund, 31 anordnare

OMFATTNING: Antal idéburna org.er: 31 utbildningsanordnare. Offentliga pengar: 317 mkr 2019 (Motsvarar 14 procent av totalt 2 255 mkr utbetalda statliga medel till yrkeshögskolan 2019). Antal deltagare: Uppgift saknas (Totalt 77 900 studerande 2020, varav 35 800 påbörjade studier under året.)

KÄLLOR: Det civila samhället 2019 – satelliträkenskaper, SCB. www.myh.se (Myndigheten för yrkeshögskolan)

AKTÖRER: Ladda ner