Arbetsintegrerande tjänster med offentlig finansiering

MÅLGRUPP: Den som har svårt att få och/eller behålla ett arbete MERVÄRDEN: Inkludering och delaktighet, engagerat stöd, personlig utveckling, gemenskap och sammanhang, samhällskunskap och demokrati, stöd till självständighet, språkträning, rehabilitering, entreprenörskap, hjälp till självhjälp, egenmakt UTFÖRARE: Arbetsintegrerande sociala företag, cirka 400 st