Lönebidrag

MÅLGRUPP: Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga MERVÄRDEN: Jobb anpassat efter personens förutsättningar – för utveckling, möjlighet till jobb eller långvarigt stöd. Gemenskap, delaktighet, stöd till självständighet, personlig utveckling, demokrati erfarenhet, entreprenörskap UTFÖRARE: Arbetsgivare inom idéburen sektor (det finns över 99 000 verksamheter med ekonomisk aktivitet)