Arbetsintegrerande övningsplatser inom Arbetslivsinriktad rehabilitering

MÅLGRUPP: Personer inskrivna på AF med funktionsnedsättning eller annan svårighet att komma in på arbetsmarknaden MERVÄRDEN: Lugn och trygghet, engagerat stöd, arbetslivskunskap, personlig utveckling, delaktighet, aktivitet, gemenskap och sammanhang, språkträning, rehabilitering, empowerment, entreprenörskap, nätverk UTFÖRARE: Arbetsintegrerande sociala företag, 46 st upphandlade av AF