Projekt inom Sysselsättningsinitiativet för unga, Socialfondsprogrammet

MÅLGRUPP: Arbetslösa unga MERVÄRDEN: Inkludering och delaktighet, engagerat stöd för etablering i arbetsliv eller studier, personlig utveckling, gemenskap och sammanhang, livskvalitet, personlig utveckling, stöd till självständighet, språkträning, empowerment, entreprenörskap, nätverk, kontakter med förenings- och näringsliv UTFÖRARE: Idéburen sektor, fyra organisationer

Arbetsmarknadspolitiska program och insatser

MÅLGRUPP: Långtidsarbetslösa, långt från arbetsmarknaden, ej etablerade på svensk arbetsmarknad MERVÄRDEN: Matchning för arbete/studier, inkludering och delaktighet, engagerat stöd, personlig utveckling, gemenskap och sammanhang, samhällskunskap, demokratierfarenhet, stöd till självständighet, språkträning, rehabilitering, egenmakt UTFÖRARE: ASF, Studieförbund, folkhögskolor, idrottsföreningar, socialt inriktade organisationer, funktionshinderorganisationer, m.fl.