Projekt inom Sysselsättningsinitiativet för unga, Socialfondsprogrammet

MÅLGRUPP: Arbetslösa unga MERVÄRDEN: Inkludering och delaktighet, engagerat stöd för etablering i arbetsliv eller studier, personlig utveckling, gemenskap och sammanhang, livskvalitet, personlig utveckling, stöd till självständighet, språkträning, empowerment, entreprenörskap, nätverk, kontakter med förenings- och näringsliv UTFÖRARE: Idéburen sektor, fyra organisationer

Etableringskurs på folkhögskola

MÅLGRUPP: Nyanlända utrikes födda som omfattas av AF:s etableringsuppdrag, främst personer med kort utbildning, behov av validering eller vidare studier MERVÄRDEN: Studie- och arbetsorientering, samhällsinformation, språkträning, sammanhang och gemenskap, delaktighet och engagemang, personligt stöd, demokratisk värdegrund UTFÖRARE: Rörelsedrivna folkhögskolor, 113 st