Lokala insatser genom civilsamhället

MÅLGRUPP: Personer i behov av välfärdens hjälp. MERVÄRDEN: Steg mot självständighet och egenförsörjning, genom insatser inom Person/hushåll, Kartläggning och utredning, Sysselsättning, Medicinsk och social rehabilitering, Andra förberedande insatser, Arbetsträning och praktik, Stöd i arbete. UTFÖRANDE: Civilsamhälleorganisationer

Lokala insatser genom sociala företag

MÅLGRUPP: Personer i behov av välfärdens hjälp. MERVÄRDEN: Steg mot självständighet och egenförsörjning, genom insatser inom Kartläggning och utredning, Sysselsättning, Medicinsk och social rehabilitering, Arbetsträning och praktik, Stöd i arbete. UTFÖRANDE: Sociala företag

Projekt inom Sysselsättningsinitiativet för unga, Socialfondsprogrammet

MÅLGRUPP: Arbetslösa unga MERVÄRDEN: Inkludering och delaktighet, engagerat stöd för etablering i arbetsliv eller studier, personlig utveckling, gemenskap och sammanhang, livskvalitet, personlig utveckling, stöd till självständighet, språkträning, empowerment, entreprenörskap, nätverk, kontakter med förenings- och näringsliv UTFÖRARE: Idéburen sektor, fyra organisationer

Projekt inom familjestöd, integration, psykisk ohälsa, rehabilitering och sysselsättning (Arvsfonden)

MÅLGRUPP: Barn och ungdomar upp till 25 år, funktionsnedsatta, äldre över 65 år MERVÄRDEN: Inkludering och delaktighet, engagerat stöd, personlig utveckling, gemenskap och sammanhang, livskvalitet, meningsfull fritid, personlig utveckling, stöd till självständighet, språkträning, empowerment, entreprenörskap, nätverk, kontakter med förenings- och näringsliv UTFÖRANDE: Organisationer inom idéburen sektor, 80 st

Etableringsåtgärder

MÅLGRUPP: Nyanlända invandrare MERVÄRDEN: Tidiga insatser, flyktingguider, familjekontakter. Inkludering och delaktighet, engagerat stöd för orientering i samhället, lika rättigheter och skyldigheter, personlig utveckling, gemenskap och sammanhang, livskvalitet, stöd till självständighet, språkträning, entreprenörskap. UTFÖRARE: Etniska organisationer, lokalt föreningsliv, studieförbund, folkhögskolor, trossamfund, religiösa organisationer. 51 etniska organisationer + okänt antal andra

Särskilda insatser inom folkbildningen – Svenska från dag ett samt Vardagssvenska

MÅLGRUPP: Asylsökande samt personer med uppehållstillstånd som bor i anläggningsboende MERVÄRDEN: Inkludering och delaktighet, samhällskunskap, engagerat stöd för orientering i arbetsliv eller studier, personlig utveckling, gemenskap och sammanhang, livskvalitet, stöd till självständighet, språkträning, demokratisk värdegrund UTFÖRANDE: Studieförbund (11 st) och folkhögskolor (71 st)