Lokala insatser genom civilsamhället

MÅLGRUPP: Personer i behov av välfärdens hjälp. MERVÄRDEN: Steg mot självständighet och egenförsörjning, genom insatser inom Person/hushåll, Kartläggning och utredning, Sysselsättning, Medicinsk och social rehabilitering, Andra förberedande insatser, Arbetsträning och praktik, Stöd i arbete. UTFÖRANDE: Civilsamhälleorganisationer

Lokala insatser genom sociala företag

MÅLGRUPP: Personer i behov av välfärdens hjälp. MERVÄRDEN: Steg mot självständighet och egenförsörjning, genom insatser inom Kartläggning och utredning, Sysselsättning, Medicinsk och social rehabilitering, Arbetsträning och praktik, Stöd i arbete. UTFÖRANDE: Sociala företag

Projekt inom familjestöd, integration, psykisk ohälsa, rehabilitering och sysselsättning (Arvsfonden)

MÅLGRUPP: Barn och ungdomar upp till 25 år, funktionsnedsatta, äldre över 65 år MERVÄRDEN: Inkludering och delaktighet, engagerat stöd, personlig utveckling, gemenskap och sammanhang, livskvalitet, meningsfull fritid, stöd till självständighet, språkträning, empowerment, entreprenörskap, nätverk, kontakter med förenings- och näringsliv UTFÖRARE: Organisationer inom idéburen sektor, 80 st