Lokala insatser genom civilsamhället

MÅLGRUPP: Personer i behov av välfärdens hjälp. MERVÄRDEN: Steg mot självständighet och egenförsörjning, genom insatser inom Person/hushåll, Kartläggning och utredning, Sysselsättning, Medicinsk och social rehabilitering, Andra förberedande insatser, Arbetsträning och praktik, Stöd i arbete. UTFÖRANDE: Civilsamhälleorganisationer

Lokala insatser genom sociala företag

MÅLGRUPP: Personer i behov av välfärdens hjälp. MERVÄRDEN: Steg mot självständighet och egenförsörjning, genom insatser inom Kartläggning och utredning, Sysselsättning, Medicinsk och social rehabilitering, Arbetsträning och praktik, Stöd i arbete. UTFÖRANDE: Sociala företag

Projekt för ökade övergångar till arbete, Socialfondsprogrammet

MÅLGRUPP: Personer långt från arbetsmarknaden, nyanlända, unga 15-24 år. MERVÄRDEN: Inkludering och delaktighet, engagerat stöd, personlig utveckling, gemenskap och sammanhang, samhällskunskap och demokrati, stöd till självständighet, språkträning, rehabilitering, empowerment, entreprenörskap, nätverk UTFÖRARE: Idéburen sektor, 70 organisationer

Arbetsintegrerande tjänster med offentlig finansiering

MÅLGRUPP: Den som har svårt att få och/eller behålla ett arbete MERVÄRDEN: Inkludering och delaktighet, engagerat stöd, personlig utveckling, gemenskap och sammanhang, samhällskunskap och demokrati, stöd till självständighet, språkträning, rehabilitering, entreprenörskap, hjälp till självhjälp, egenmakt. UTFÖRARE: Arbetsintegrerande sociala företag, cirka 400 st