Lokala insatser genom sociala företag

MÅLGRUPP: Personer i behov av välfärdens hjälp. MERVÄRDEN: Steg mot självständighet och egenförsörjning, genom insatser inom Kartläggning och utredning, Sysselsättning, Medicinsk och social rehabilitering, Arbetsträning och praktik, Stöd i arbete. UTFÖRANDE: Sociala företag

Projekt för ökade övergångar till arbete, Socialfondsprogrammet

MÅLGRUPP: Personer långt från arbetsmarknaden, nyanlända, unga 15-24 år. MERVÄRDEN: Inkludering och delaktighet, engagerat stöd, personlig utveckling, gemenskap och sammanhang, samhällskunskap och demokrati, stöd till självständighet, språkträning, rehabilitering, empowerment, entreprenörskap, nätverk UTFÖRARE: Idéburen sektor, 70 organisationer

Arbetsmarknadspolitiska program och insatser

MÅLGRUPP: Långtidsarbetslösa, långt från arbetsmarknaden, ej etablerade på svensk arbetsmarknad MERVÄRDEN: Matchning för arbete/studier, inkludering och delaktighet, engagerat stöd, personlig utveckling, gemenskap och sammanhang, samhällskunskap, demokratierfarenhet, stöd till självständighet, språkträning, rehabilitering UTFÖRARE: ASF, Studieförbund, folkhögskolor, idrottsföreningar, socialt inriktade organisationer, funktionshinderorganisationer, m.fl.