Projekt för ökade övergångar till arbete, Socialfondsprogrammet

MÅLGRUPP: Personer långt från arbetsmarknaden, nyanlända, unga 15-24 år. MERVÄRDEN: Inkludering och delaktighet, engagerat stöd, personlig utveckling, gemenskap och sammanhang, samhällskunskap och demokrati, stöd till självständighet, språkträning, rehabilitering, empowerment, entreprenörskap, nätverk UTFÖRARE: Idéburen sektor, 70 organisationer