Etableringskurs på folkhögskola

MÅLGRUPP: Nyanlända utrikes födda som omfattas av AF:s etableringsuppdrag, främst personer med kort utbildning, behov av validering eller vidare studier MERVÄRDEN: Studie- och arbetsorientering, samhällsinformation, språkträning, sammanhang och gemenskap, delaktighet och engagemang, personligt stöd, demokratisk värdegrund UTFÖRARE: Rörelsedrivna folkhögskolor, 113 st